Detaljer

Skandinaviska halvöns medelpunkt kan definieras på flera sätt eftersom halvön inte har någon bestämd avgränsning åt öster. Jag har därför valt att helt enkelt dra en storcirkellinje från fastlandets sydligaste udde Smygehuk till den nordligaste udden Nordkinn eller Kinnarodden.

För att beräkna linjens medelpunkt har jag använt Vincentys formel som tar hänsyn till att jorden inte är rund utan tillplattad vid polerna. Här finns skript för detta.

Med en linje mellan följande positioner (enligt Wikipedia)

Smygehuk: 55°20′13″N, 013°21′34″E
Kinnarodden: 71°08′02″N, 027°39′00″E

blir mittpunkten:  63°24′20.1976″N, 018°31′56.0196″E med ett avstånd av 944,998 km till både Smygehuk och Kinnarodden. Platsen är belägen öster om vägen mellan Själevad och Gottne strax innanför Örnsköldsvik.

Jakob Norstedt
info@happycreators.se